تحلیل‌های ژئوتکنیکی

شرکت ژئوسازه با بهره‌گیری از پرسنل فنی و اجرایی توانمند، فارغ التحصیل از معتبرترین دانشگاه‌های کشور و همچنین ابزار، تجهیزات اجرایی و نرم افزارهای مهندسی به روز مطابق با استانداردهای جهانی، قادر به انجام تمامی تحلیل‌ و طراحی‌های ژئوتکنیکی می‌باشد. از جمله خدمات مذکور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • محاسبه ظرفیت باربری انواع فونداسیون‌ها، از جمله پی‌های عمیق و سطحی، پی ماشین آلات صنعتی، تکیه گاه پل‌ها و … .
  • ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهسازی بستر
  • طراحی بستر و تکیه گاه انواع سدهای خاکی و بتنی
  • آنالیز پایداری شیروانی‌ها و ترانشه‌ها و طراحی انواع سازه نگهبان
  • طراحی و آنالیز تونل‌ها