خدمات معماری

شرکت ژئوسازه در راستای تکمیل خدمات مورد ارائه خود توانسته است اخیرا خدمات صنعت معماری را نیز به مشتریان خود ارائه کند. این خدمات مشتمل بر بازسازی و بهسازی بنای فرسوده، طراحی و اجرای معماری های مدرن، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و نمای خارجی و ارائه خدمات معماری مدرن و ساختمان های هوشمند نموده است.

امروزه بافت‌های فرسوده قسمت عمده‌ای از بافت‌های ما را تشکیل داده‌اند و از علل اصلی تهیه طرح‌های مرمتی شده‌اند زیرا که فرسودگی عاملی است که به افول حیات شهری، زدودن خاطرات جمعی و شکل گرفتن حیات شهری روزمره‌ای کمک می‌کند. مداخله در بافت تاریخی ارزشمند باید به گونه‌ای باشد که هم ارزش‌های ساختاری و هم ویژگی‌های ماهوی و کالبدی آن را حفظ گردد و هم بافت تاریخی با ضرورت‌های زندگی امروز و فردا انطباق یابد تا بتوان به عنوان یک بافت شهری زنده و فعال به حیات خود ادامه دهد.

معماری سبز یا معماری پایدار یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است که در سال‌های اخیر مورد توجه عده زیادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته‌است. این معماری که برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار می‌باشد در پی سازگاری و هماهنگی با محیط زیست یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان کنونی است.

شرکت ژئوسازه سعی بر این دارد که در تمامی مراحل ساخت یک سازه بتواند نقش مهمی را ایفا کند. از این روی این شرکت در اولین مراحل اجرائی یک سازه خدمات متنوع مطالعات ژئوتکنیکی همچون، آزمایش های صحرائی، آزمون های آزمایشی، حفاری های اکتشافی و نمونه گیری، مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک لرزه ای را نیز ارائه می دهد.

معماری داخلی به بررسی فضاهای داخلی ساختمان‌ها مانند بلوک‌های اداری، خانه‌ها، بیمارستان‌ها و گالری‌ها می‌پردازد. با بررسی فضای داخلی ساختمان و بیان عملکردهای مختلف به رفع نیازهای مختلف می پردازد.

معماری داخلی به بررسی فضاهای داخلی ساختمان‌ها مانند بلوک‌های اداری، خانه‌ها، بیمارستان‌ها و گالری‌ها می‌پردازد. با بررسی فضای داخلی ساختمان و بیان عملکردهای مختلف به رفع نیازهای مختلف می پردازد.