خدمات مهندسی ژئوتکنیک

خدمات ارائه شده توسط شرکت ژئوسازه در زمینه مهندسی ژئوتکنیک مشتمل به سه بخش کلی گودبرداری، بهسازی بستر و مطالعات مهندسی ژئوتکنیک می باشد.

شرکت ژئوسازه به عنوان یکی از پیشگامان و مجریان گودبرداری های عمیق در کشور شناخته می شود. در این راستا، این شرکت خدماتی همچون طرح و اجرای سیستم های پایدارسازی میخکوبی و انکراژ خاک، مهار متقابل، سازه های نگهبان خرپایی، خاک مسلح، شمع های نگهبانی فلزی و بتنی را ارائه می دهد.

شرکت ژئوسازه توانسته است تمامی روش های مرسوم بهسازی بستر همچون، اختلاط عمیق، تراکم دینامیکی، جت گوروتینگ، ستون های سنگی و میکروپایل را از مرحله طراحی تا اجرا به مشتریان خود ارائه کند.

شرکت ژئوسازه سعی بر این دارد که در تمامی مراحل ساخت یک سازه بتواند نقش مهمی را ایفا کند. از این روی این شرکت در اولین مراحل اجرائی یک سازه خدمات متنوع مطالعات ژئوتکنیکی همچون، آزمایش های صحرائی، آزمون های آزمایشی، حفاری های اکتشافی و نمونه گیری، مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک لرزه ای را نیز ارائه می دهد.