طراحی و اجرای سیستم های بهسازی بستر

شرکت ژئوسازه در زمینه بهسازی بستر بسیار متنوع است و این شرکت توانایی ارائه تمام روش های مرسوم بهسازی خاک را دارد.

روش اختلاط عمیق خاک از آغاز دهه ۱۹۶۰ به عنوان یکی از روش‌های سریع و مؤثر در بهسازی خاک در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. عبارت اختلاط عمیق خاک به روشی اطلاق می‌شود که در آن مواد تثبیت کننده‌ای نظیر سیمان یا آهک با استفاده از یک حفار با محور توخالی بصورت مکانیکی با خاک مخلوط می‌گردند.

شرکت ژئوسازه خدمات طراحی و اجرای سیستم بهسازی خاک تراکم دینامیکی را به مشتریان خود ارائه می کند. تراکم دینامیکی عبارت است از سقوط وزنه سنگینی از ارتفاع برای متراکم نمودن خاک.

جت‌گروتینگ (Jet-Grouting) یکی از شیوه‌های پایدارسازی و افزایش مقاومت و توان باربری خاک بصورت درجا می‌باشد. در این روش پس از حفاری گمانه تا عمق موردنظر، سوسپانسیون تزریق بهمراه آب و هوای فشرده تحت فشار بسیار زیاد (بین ۳۰ تا ۲۵۰ بار) و با سرعت بیش از یکصد متر بر ثانیه از نازل انتهای میله حفاری خارج شده و همزمان با دوران میله حفاری، خاک اطراف محل خروج مخلوط تخریب گشته و با آن آمیخته می‌شود.

جت گروتینگ

ستون های سنگی

یکی از روش‌های موثر بهسازی خاک در خاک‌های ریزدانه روش ستون سنگی/شنی است. در این روش خاک مساله دار با ستون‌هایی از جنس مصالح شنی جایگزین می‌شود و منتج به افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست پذیری و افزایش زهکشی می‌گردد.

میکروپایل‌ها به دو گروه کلی تقسیم می­شوند: “میکروپایل‌های پیش­ ساخته” و “میکروپایل‌های درجا” (Fleming, 1985). میکروپایل‌ها پیش­ ساخته المان­هایی می­باشند که در اثر کوبش یا ارتعاش به داخل زمین رانده می­شوند، بنابراین در طی نصب، خاک­های اطراف را جابجا کرده و به جلو می­رانند. میکروپایل‌های درجا در گمانه ­ها و چاه­هایی از پیش حفر شده، قرار داده می­شوند و یا اینکه در محل، ساخته و اجرا می­گردند.

میکروپایل