آگهی استخدام و موقعیت های شغلی

شرکت ژئوسازه، در راستای تکمیل پرسنل مهندسی خود در تهران، دعوت به همکاری می نماید:

۱. کارشناس ارشد مهندسی عمران ترجیحا با گرایش ژئوتکنیک یا معدن با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط (۲ نفر آقا) جهت سرپرستی کارگاه

۲. کارشناس ارشد مهندسی معماری با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط (۱ نفر خانم) جهت دفتر فنی

۳. کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک یا سازه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط (۲ نفر آقا) جهت دفتر فنی مرکزی

از متقاضیان محترم تقاضا می گردد رزومه کاری خود را از طریق ایمیل زیر ارسال فرمایند.

geosazeh.p@gmail.com