خدمات ژئوسازه

شرکت ژئوسازه به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی ژئوتکنیک کشور، توانسته است خدمات متنوع این شاخه از مهندسی را به مشتریان خود ارائه دهد. این خدمات شامل طراحی و اجرای گودبرداری های عمیق، طراحی و اجرای بهسازی بستر و انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک است.

شرکت ژئوسازه علاوه بر خدمات مهندسی ژئوتکنیک اخیرا اقدام به ارائه خدمات مهندسی سازه نیز نموده است. این خدمات به پشتوانه علمی تیم فنی این شرکت مشتمل بر بهینه سازی انواع سازه ها، طراحی و اجرای سازه های بتنی و فلزی خاص، طراحی عملکردی و لرزه ای سازه ها، انجام مطالعات تحلیل خطر لرزه ای و انجام مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های موجود است.

شرکت ژئوسازه در راستای تکمیل خدمات مورد ارائه خود توانسته است اخیرا خدمات صنعت معماری را نیز به مشتریان خود ارائه کند. این خدمات مشتمل بر بازسازی و بهسازی بنای فرسوده، طراحی و اجرای معماری های مدرن، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و نمای خارجی و ارائه خدمات معماری مدرن و ساختمان های هوشمند نموده است.