پروژه های ژئوسازه

شرکت ژئوسازه به عنوان یکی از مطرح ترین شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی ژئوتکنیک کشور، توانسته است پروژه های زیادی را در زمینه طراحی و اجرای گودبرداری های عمیق، طراحی و اجرای بهسازی بستر و انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک به انجام برساند.

شرکت ژئوسازه علاوه بر خدمات مهندسی ژئوتکنیک اخیرا اقدام به ارائه خدمات مهندسی سازه نیز نموده است. در این زمینه شرکت ژئوسازه پروژه های زیادی را در زمینه مهندسی سازه به اجرا رسانده است. این پروژه های در قالب خدمات بهینه سازی انواع سازه ها، طراحی و اجرای سازه های بتنی و فلزی خاص، طراحی عملکردی و لرزه ای سازه ها، انجام مطالعات تحلیل خطر لرزه ای و انجام مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های به اجرا رسیده اند.

شرکت ژئوسازه پروژه های متنوعی را در زمینه خدمات صنعت معماری به انجام رسانده که در زمینه های بازسازی و بهسازی بنای فرسوده، طراحی و اجرای معماری های مدرن، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و نمای خارجی و ارائه خدمات معماری مدرن و ساختمان های هوشمند به مشتریان ارائه شده اند.