شمع های نگهبان بتنی و فلزی

معرفی

در این روش ابتدا در پیرامون گود، بسته به سازه نگهبان گود با توجه به نوع خاک و مشخصات گود، شمع‌های پیش ساخته یا درجا از جنس چوب، فلز و یا بتن اجرا می‏شود. در روش شمع‏های درجا، لازم است بدین منظور در فواصل مشخص چاه‌های با قطر طراحی شده حفاری می‌گردند و با استفاده از شبکه آرماتور و بتن ریزی سازه اصلی نگهبان شکل می‌گیرد. شمع‌ها می‌توانند علاوه بر حالت بتنی به صورت فولادی و چوبی نیز باشند. در این روش فشار جانبی خاک را شمع‌ها تحمل می‌کنند که به صورت یک سر گیردار می‌باشند و معمولا ۰.۳ ارتفاع شمع طول گیرداری انتهای آن است.

پایدارسازی توسط روش دیوار برلنی

دیوار برلنی ترکیبی از شمع‌های فلزی (تیرهای سرتاسری نامعین) و دیوار بتن مسلح بین پانلی است که از آن برای حذف تغییرشکل‌های جزئی در خاک، بخصوص در ترازهای بالایی استفاده می‌شود. برای اجرای شمع‌ها ابتدا عملیات حفاری چاه‌ها در فواصل مناسب انجام می‌گیرد. عمق این چاه‌ها برابر با عمق گود به اضافه مقداری برای اجرای شمع بتنی می‌باشد. شمع‌های بتنی برای تامین گیرداری پروفیل­ها بوده و طول آن به میزان ۰.۲۵ و ۰.۳۵ برابر عمق گود، پایین‌تر از رقوم کف گود در نظر گرفته می‌شود. پس از بتن ریزی در محل مورد نظر در انتهای چاه‌ها، شمع‌های فولادی بصورت پروفیل های I یا H شکل در پاه قرار داده‌ شده و به این صورت شمع فولادی با انتهای گیردار بوجود می‌آید. سپس می‌توان عملیات گودبردای را بصورت مرحله به مرحله آغاز نمود. برای جلوگیری از ریزش خاک بین پروفیل­های فولادی، دال‌های بتنی پیش ساخته در محل قرار داده می‌شوند. از آنجا که شمع‌های فولادی مقاطع I یا H شکل دارند، صفحات بتنی پیش ساخته بین بال‌های آن قرار گرفته و همزمان با گودبرداری، قطعات بتدریج بطرف پایین حرکت می‌کنند. بجای استفاده از دال‌های بتنی پیش‌ساخته، می‌توان دیوار‌ها را بصورت درجا اجرا کرد. در این حالت پس از خاکبرداری مرحله‌ای، شبکه آرماتور بین پروفیل‌ها قرار داده شده و بعد از بستن قالب، بتن ریزی می‌شود. اجرای این دیوارها را می‌توان بصورت درجا با قرار دادن شبکه مش فلزی و بتن پاشی (شاتکریت) نیز انجام داد. در این حالت شبکه مش فولادی در محل قرار داده شده و بتن پاشی تا رسیدن به ضخامت مورد نیاز انجام می‌گیرد.

انواع مقاطع شمع برلنی

طراحی

از آنجا که این روش نیز با استفاده از شرایط تقریباً سکون خاک طراحی می‌شود، نیروهای افقی و مقادیر ممان خمشی بر بدنه شمع زیاد می‌باشد. همچنین هزینه تهیه پروفیل‌های فولادی نیز به پروژه تحمیل خواهد شد. به هرحال برای کنترل تغییرشکل استفاده از این روش بسیار موثر می ‏باشد.

در شکل ۲ استفاده از این نوع دیوار برای حفاظت گودبرداری بطور شماتیک نشان داده شده است.

طرح شماتیک دیوار برلنی

اجرا

شکل زیر نمونه ای از اجرای سیستم حفاظت دیواره های گود با تکنیک دیوار برلنی را نمایش می دهد. از مهمترین مزایای سیستم دیوار برلنی کنترل کامل تغییر شکل می باشد.

نمونه ای از اجرای دیوار برلنی