خدمات نقشه برداری و ژئوماتیک

خدمات نقشه­ برداری در زمان گودبرداری

 • مطالعات اولیه شامل: برداشت موقعیت عرصه و اعیانی، موقعیت گذرها و معارض مجاور و هم­چنین مطابقت با سند و دستور نقشه و تهیه نقشه UTM ملک
 • جانمائی ملک بر اساس دستور نقشه و ابعاد مندرج در سند با رعایت عرض گذرهای مجاور و اخذ مجوز شروع گودبرداری
 • برداشت توپوگرافی سطح اولیه زمین و برآورد اولیه احجام تا پایان پروژه (جهت ایجاد برنامه زمانبندی و مدیریت هزینه­)
 • کنترل شاقولی خاکبرداری، مش­بندی، شاتکریت و مطابقت با نقشه­ های اجرائی، کنترل و پیاده سازی ترازهای ارتفاعی
 • کنترل و پیاده سازی موقعیت گمانه­ های مربوط به نیلینگ و المان­ های قائم مربوط به پایدارسازی گود
 • پیاده ­سازی تراز نهائی تسطیح و رگلاژ کف گود بر اساس نقشه­ های اجرائی
 • برداشت و تهیه صورت وضعیت نهائی احجام شاتکریت و خابرداری
 • برداشت و تهیه نقشه وضعیت موجود گمانه ­های حفاری شده و نوع سازه نگهبان

خدمات نقشه­ برداری در زمان اجرای سازه

 1. انطباق و کنترل نقشه سازه و معماری
 2. کروم بندی، کنترل و اجرای بتن مگر بر اساس تراز نقشه معماری
 3. کنترل دیواره­ های شاتکریت و تعیین حریم سازه و فونداسیون بر اساس نقشه ­های اجرائی
 4. پیاده سازی محل اجرای فونداسیون، بازشوها و چاله­ آسانسور
 5. کنترل جانمائی تراز ارتفاعی آرماتوربندی، قالب بندی، پلیت ها و عوارض طراحی شده در بتن فونداسیون
 6. کنترل دقیق محل اجرای ستون­ها و دیواره ­های پیرامونی
 7. کنترل تراز ارتفاعی بتن ریزی
 8. برداشت و تهیه وضعیت موجود بعد از اجرای فونداسیون (ازبیلت بولت­ها و بیس پلیت­ها در ساختمان­ های فلزی و آرماتورهای ریشه در ساختمان­ های بتنی)
 9. پیاده ­سازی محل دقیق قالب دیواره ­ها و ستون­ ها، هم­چنین پیاده سازی محل آرماتورهای شابلون شابلون (رامکا) و سپس کنترل شاقولی قالب در سازه ­های بتنی و کنترل شاقولی ستون­ها و تراز زیر سری المان­ های افقی در سازه­ های فلزی
 10. کنترل راه پله و رمپ دسترسی طبقات
 11. پیاده ­سازی تراز ارتفاعی بتن ریزی ستون ­ها و دیواره ­ها و هم­چنین کنترل المان­ های طراحی شده برای قرارگیری در بتن مثل پلیت ­های دیواره ها و کف و هم­چنین کلیه موارد موارد مربوط به تاسیسات مثل اسلیوها و …
 12. برداشت و تهیه نقشه ازبیلت بعد از انجام بتن ریزی هر طبقه
 13. کنترل کفسازی
 14. کنترل قالب بندی سقف شامل: تراز ارتفاعی، بازشوهای تاسیساتی و …
 15. تکرار مراحل ۵ تا ۱۴ برای هر طبقه

خدمات نقشه برداری مربوط به معماری

 1. پیاده سازی محل اجرای خط کشی پارکینگ­ ها، محل چینش دیواره­ ها، ارتفاع درب ­ها و پنجره ­ها، دیوارهای جدا کننده اطاق ­ها، سرویس ­ها، دیوارهای نما و کلیه عوارض موجود در نقشه ­های معماری
 2. برداشت و تهیه ازبیلت دیواره ­ها بعد از نازک کاری به­ منظور داشتن موقعیت و ابعاد دقیق اطاق­ها و لابی یا جهت تهیه و ارائه نقشه سنگ کف و برشکاری با دستگاه واترجت
 3. برداشت و تهیه نقشه وضعیت موجود (ازبیلت) نما با کلیه جزئیات و دیتال­ها
 4. پیاده سازی و کنترل اجرای نما
 5. تهیه نقشه دقیق ازبیلت واحدها و ضخامت دیواره ­ها جهت متراژ هر واحد و تعیین مشاعات و کلیه موارد مربوط به عرصه و اعیانی

خدمات مربوط به بازسازی ساختمان

 1. تهیه نقشه ازبیلت از ساختمان شامل راهروهای دسترسی، پارکینگ­ ها، موقعیت داخلی هرکدام از واحدها، نمای ساختمان، برداشت و تهیه نقشه تاسیسات

خدمات تخصصی مربوط به مونیتورینگ و پایش گودبرداری

 1. ایجاد شبکه دقیق نقاط ماندگار (بهتر است بصورت پیلار نقشه برداری در صورت اخذ مجوز کارفرما) یا به صورت نقاط ماندگار خارج از محدوده تحت تاثیر انجام گودبرداری مطابق استاندارد سازمان نظام مهندسی ساختمان برای پایش گودبرداری­ های عمیق اقدام به انتخاب و ایجاد یک شبکه مستحکم از نقاط ماندگار را نمائیم.
 2. انجام عملیات میکروژئودزی در صورت امکان با کمک GPS ایستگاهی و به روش استاتیک با طول زمان مشاهدات بالا یا انجام میکروژئودزی با دوربین دقیق نقشه برداری و ایجاد شبکه پیمایش مستحکم
 3. نصب نقاط نشانه (به صورت TAPE) روی ساختمان­ های مجاور و شروع عملیات پایش قبل از شروع خاکبرداری
 4. نصب نقاط نشانه روی دیواره­ های شاتکریت شده در فواصل افقی و ارتفاعی منظم و مشخص با توجه به نوع سازه نگهبان
 5. پایش و کنترل نقاط نشانه بصورت دوره­ های و با توجه به سرعت خاکبرداری (هرچه سرعت اجرای خاکبرداری بیشتر باشد دوره زمانی مشاهدات کوتاهتر می­شود)
 6. انجام پروسه تحلیل و سرشکنی مشاهدات، تهیه گراف میزان جابجائی و مشخص کردن نقاط خطر

خدمات نقشه ­بردای مربوط به پایش سقف­ ها (Slab Monitoring) در حین اجرای سازه

 1. نصب نقاط نشانه در سقف­ ها و در مکان­ هایی که امکان بروز نشست در آن وجود دارد.
 2. پایش سقف قبل از بتن ریزی و سپس بر اساس زمان گیرایی بتن و هم­چنین زمان برچیدن پایه های جک قالب بندی سقف و به موازات آن برچیدن پایه ­های سقف طبقه زیرین
 3. پایش سقف ها بر اساس قالب بندی سقف طبقه بالائی از زمان شروع قالب بندی تا زمان بتن ریزی، دکوفراژ و برچیدن پایه-های جک های نگهدارنده سقف(توجه شود قبل و بعد از بتن ریزی هر سقف، می ­بایست سقف­ های زیرین تا جائی که با جک به هم متصل هستند، پایش شود.
 4. بعد از برچیدن کل پایه ­های سقف­ ها، مونیتورینگ می­بایست بصورت دوره ­های حدود یک ماهه از هر سقف صورت گیرد تا روال بازگشت احتمالی محدوده پیش خیز و احتمالا نشست­ های بعدی ناشی از بارگذاری (مثلا جابجائی تجهیزات کارگاهی) بصورت دقیق اندازه گیری و گزارشات به طراح ارائه گردد.

خدمات نقشه­ برداری مربوط به سازه ­های بلند مرتبه

 1. نصب نقاط نشانه روی ساختمان
 2. ایجاد شبکه نقاط مستحکم و ماندگار برای مشاهدات تارگت­ های کارگذاشته شده روی ساختمان
 3. در صورتیکه نقاط نشانه امکان مشاهدات GPS را داشته باشد می­توانیم روی هرکدام بصورت دوره ­های دستگاه سنسور گیرنده را قرار داده و مشاهدات را به روش استاتیک انجام دهیم سپس با انجام تصحیحات لازم و با توجه به مشاهدات قبلی، میزان نشست و جابجائی سازه را بطور دقیق کنترل نمائیم.
 4. در صورت نبود امکان مشاهده با GPS ، به روش مونیتورینگ با دوربین نقشه برداری اقدام به ایجاد نقاط مبنای ماندگار و انجام مشاهدات بصورت دوره­ های، سرشکنی مشاهدات و ارائه گزارش ­های مشاهدات مربوط به جابجائی و نشست سازه