آزمون های آزمایشگاهی

مهندسین مشاور ژئوسازه با استفاده از به روز‌ترین تجهیزات و ابزار دقیق و همچنین بهره‌گیری از پرسنل مجرب قادر به انجام کلیه آزمایش‌های آزمایشگاهی مکانیک خاک مطابق با استانداردهای بین المللی می‌باشد. از جمله خدمات ارائه شده توسط این شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • انجام کلیه آزمایش‌های شناسایی و طبقه بندی جنس خاک و سنگ
  • انجام کلیه آزمایش‌های تعیین پارامترهای مقاومتی خاک و سنگ (سه محوری، تک محوری، برش مستقیم و …)
  • انجام آزمایش‌های مربوط به تعیین خواص شیمیایی خاک
  • آزمایش‌های مقاومت مصالح از جمله بتن و میلگرد
  • آزمایش‌های کنترل کیفیت راه و راهسازی (اساس، زیر اساس، قیر و آسفالت)

آزمایش برش مستقیم

دانه بندی خاک

آزمایش سه محوری