طراحی لرزه ای سازه ها

معرفی

کارشناسان این شرکت با تکیه بر دانش روز مهندسی و با استفاده از آخرین نسخه از نرم افزارهای مرتبط نظیر SAP, ABAQUS, … و برمبنای ضوابط آیین نامه‌ای طراحی لرزه‌ای انواع سازه‌ها از جمله موارد ذیل را انجام می‌دهند:

  • طراحی قاب‌های فولادی در برابر زلزله
  • طراحی قاب‌های خمشی بتنی در برابر زلزله
  • طراحی لرزه‌ای قابهای مهاربندی شده هم محور فولادی
  • طراحی لرزه‌ای قابهای مهار بندی شده برون محور
  • طراحی لرزه‌ای دیوارهای برشی بتنی
  • طراحی لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی
  • طراحی لرزه‌ای ساختمان‌های با مصالح بنایی
  • طراحی و کنترل سیستم‌ها و اجزاء غیر سازه‌ای